Samlingar

76 samlingar totalt.

Stiftelsen Västerbottens Regementes Museum

De samlingar som regementsmuseistiftelsen förvarat och ställt ut i officersmässen, kasernhusen och friluftsmusei-anläggningen på Regementet, Umeå.…

Visa objekten i Stiftelsen Västerbottens Regementes Museum

Svenska skidmuseet

Svenska skidmuseets samlingar ägs och förvaltas av Västerbottens museum. Svenska Skidmuseet öppnades för första gången för publik 1928 i tornet till…

Visa objekten i Svenska skidmuseet

Lagermans samling

Samlingen ägs och förvaltas av Västerbottens museum. En privatsamling bestående av drygt 200 föremål kulturhistoriska föremål (Vbm 242-432, 833-858)…

Visa objekten i Lagermans samling

Schürers samling

Samlingen ägs och förvaltas av Västerbottens museum. Privatsamling av kulturhistoriska föremål. Den består av närmare 370 föremål (Vbm 444-832) och…

Visa objekten i Schürers samling

Huldts samling

"Ingenjör H. Huldts etnografiska lappsamling", en kulturhistorisk privatsamling med inriktning på samiska föremål skapad kring sekelskiftet 1900 av…

Visa objekten i Huldts samling

Erik Bergströms samling

Kulturhistorisk privatsamling med inriktning på samiska föremål skapad av nomadskoleinspektören, fil.dr. Erik Bergström (1888-1933), Djursholm.

Visa objekten i Erik Bergströms samling

Västerbottens läns lapska museiförenings samling

Samlingen ägs och förvaltas av Västerbottens museum. Västerbottens läns lapska museiförening bildades 1940 och upplöstes 1973. Föreningens arbetade…

Visa objekten i Västerbottens läns lapska museiförenings samling

Nils Björkmans samling

Samlingen består av en brevsamling mellan Maria Björkman (f. 1889 Stenberg) och Nils Björkman (f.1881) samt fotografier som huvudsakligen består av…

Visa objekten i Nils Björkmans samling

Göte Haglunds samling

Samlingen består av fotografier på människor och miljöer i Ammarnäs med omnejd, tagna av Göte Haglund (1908-1988, född i Småland) under hans tid som…

Visa objekten i Göte Haglunds samling