Samlingar

88 samlingar totalt.

Svenska skidmuseet

Svenska skidmuseets samlingar ägs och förvaltas av Västerbottens museum. Svenska Skidmuseet öppnades för första gången för publik 1928 i tornet till…

Visa objekten i Svenska skidmuseet

Lagermans samling

Samlingen ägs och förvaltas av Västerbottens museum. En privatsamling bestående av drygt 200 föremål kulturhistoriska föremål (Vbm 242-432, 833-858)…

Visa objekten i Lagermans samling

Schürers samling

Samlingen ägs och förvaltas av Västerbottens museum. Privatsamling av kulturhistoriska föremål. Den består av närmare 370 föremål (Vbm 444-832) och…

Visa objekten i Schürers samling

Huldts samling

"Ingenjör H. Huldts etnografiska lappsamling", en kulturhistorisk privatsamling med inriktning på samiska föremål skapad kring sekelskiftet 1900 av…

Visa objekten i Huldts samling

Erik Bergströms samling

Kulturhistorisk privatsamling med inriktning på samiska föremål skapad av nomadskoleinspektören, fil.dr. Erik Bergström (1888-1933), Djursholm.

Visa objekten i Erik Bergströms samling

Västerbottens läns lapska museiförenings samling

Samlingen ägs och förvaltas av Västerbottens museum. Västerbottens läns lapska museiförening bildades 1940 och upplöstes 1973. Föreningens arbetade…

Visa objekten i Västerbottens läns lapska museiförenings samling

Rickard Garvares samling

Samlingen består av nio fotografier som visar Sune Jonssons sista framträdande den 28 maj 1999; Kulturafton i Vännfors bönhus vid vilken Sune visade…

Visa objekten i Rickard Garvares samling

Pär Franks samling

Samlingen består av 22 fotografier (negativ och påsiktskopior) som visar Sune Jonsson och tecknaren Kurt Sundberg i arbete med boken Torpet Åsen på…

Visa objekten i Pär Franks samling

Lennart Wernströms samling

Samlingen består av sju svart/vita negativ (format 6x6) daterade till 1955. Negativen visar porträtt av Sune Jonsson samt fotografier av Sune Jonsson…

Visa objekten i Lennart Wernströms samling