Samlingar

89 samlingar totalt.

Vrm 491_1_A.jpg

Stiftelsen Västerbottens Regementes Museum

De samlingar som regementsmuseistiftelsen förvarat och ställt ut i officersmässen, kasernhusen och friluftsmusei-anläggningen på Regementet, Umeå.…

Visa objekten i Stiftelsen Västerbottens Regementes Museum

SSM 83211.tif

Svenska skidmuseet

Svenska skidmuseets samlingar ägs och förvaltas av Västerbottens museum. Svenska Skidmuseet öppnades för första gången för publik 1928 i tornet till…

Visa objekten i Svenska skidmuseet

Vbm 33970.jpg

Lagermans samling

Samlingen ägs och förvaltas av Västerbottens museum. En privatsamling bestående av drygt 200 föremål kulturhistoriska föremål (Vbm 242-432, 833-858)…

Visa objekten i Lagermans samling

Vbm 33971.jpg

Schürers samling

Samlingen ägs och förvaltas av Västerbottens museum. Privatsamling av kulturhistoriska föremål. Den består av närmare 370 föremål (Vbm 444-832) och…

Visa objekten i Schürers samling

Vbm 1472_1_A.jpg

Huldts samling

"Ingenjör H. Huldts etnografiska lappsamling", en kulturhistorisk privatsamling med inriktning på samiska föremål skapad kring sekelskiftet 1900 av…

Visa objekten i Huldts samling

Vbm_BR 1499.jpg

Erik Bergströms samling

Kulturhistorisk privatsamling med inriktning på samiska föremål skapad av nomadskoleinspektören, fil.dr. Erik Bergström (1888-1933), Djursholm.

Visa objekten i Erik Bergströms samling

Vbm 95297_2_A.jpg

Västerbottens läns lapska museiförenings samling

Samlingen ägs och förvaltas av Västerbottens museum. Västerbottens läns lapska museiförening bildades 1940 och upplöstes 1973. Föreningens arbetade…

Visa objekten i Västerbottens läns lapska museiförenings samling

Vbm_BR 4972.jpg

Tärna sameförenings samling

Samlingen ägs av Tärna sameförening och är deponerad i Västerbottens museum sedan 2009. Samlingen består av cirka 130 föremål (Vbm 95756-95891) och…

Visa objekten i Tärna sameförenings samling

VBM B 15793.tif

Nils Björkmans samling

Samlingen består av en brevsamling mellan Maria Björkman (f. 1889 Stenberg) och Nils Björkman (f.1881) samt fotografier som huvudsakligen består av…

Visa objekten i Nils Björkmans samling