Herman Fahlgrens samling

Omslagsbild

Titel

Herman Fahlgrens samling

Beskrivning

Herman Fahlgren (1889–1963) for i mindre utsträckning vida omkring än vad som var vanligt bland bygdefotograferna. Med cykeln som fortskaffningsmedel rörde han sig inom ett begränsat område. De byanamn som oftast förekommer är Renholmen, Avan och Åbyn, samtliga belägna vid Västerbottenskusten strax norr om Byske. Herman var son till sågverksarbetaren Konrad Fahlgren (född 1843 i Byske församl) och dennes maka Antoinetta (Margr. Antoinetta Vallmark född 1858 i Byske församl).
Herman arbetade vid Brännfors ångsåg i Renholmen fram tills han insjuknade i lungsot. Med jämna mellanrum vistades därmed Herman vid olika sanatorier och blev vid något av dessa tillfällen intresserad av fotografering. Han skaffade sig en bälgkamera för plåtkasetter och började så småningom arbeta som fotograf. Det finns flertalet porträtt på hans kamrater som även de var sjuka. De flesta av Fahlgrens bilder är tagna mellan åren 1915 och -30.
Sune Jonssons film "En arbetarby vid Norrlandskusten" från 1973 bygger på Fahlgrens fotografier.

Bild byline

Foto: Herman Fahlgren/Västerbottens museum

Berättat

2019-09-15, Brita Brännström, kommentar:
Bildtext till herman F:s samling s. 42 "Gamla fru Brännström" gift med Viktor B, ska vara gift med sågverksarbetaren Anton Brännström (Viktor var son till Maria Isaksdotter Brännstöm, gamla fru B).

2020-07-24, Karin Berglund, kommentar:
Enligt Indiko (Demografiska Databasen, Umeå universitet) var Hermans far, Conrad Fahlgren, född 1862-09-19 i Åbyn, Byske. Hermans mor, Margreta Antoinetta, var född 1858-03-07 i Tåme, Byske. Hermans bror, Frans Verner, född 1895, hette "Fahlgren" och inte "Fahlberg", som det står vid bröllopsfotot.
Objekttyp:

Bidra med mer information – berätta!

Om du har foto, video, ljudinspelning, föremål eller något annat som du vill dela med dig av, skriv gärna några rader om det. Så kontaktar vi dig!

För att kommentera, måste du läsa och samtycka till Användarvillkor.