Användarvillkor


Godkännande enligt dataskyddsförordningen (GDPR)


För att Västerbottens museum ska ha rätt att använda ditt bidrag måste du ge ditt godkännande enligt dataskyddsförordningen (GDPR).

Detta gör du genom att kryssa i att du godkänner Användarvillkoren.

Ditt bidrag tillfaller härmed Västerbottens museums samlingar. Västerbottens museum får full äganderätt och fri förfoganderätt över bidraget.


Samtycke enligt dataskyddsförordningen (GDPR):


Jag samtycker härmed till att de personuppgifter jag lämnat om mig i egenskap av upphovsperson, brukare och/eller ägare av ovan nämnda material registerförs och behandlas av Västerbottens museum i huvuddatabasen över samlingarna. Mitt bidrag arkiveras därmed tillsammans med personuppgifterna.

Detta innebär att mitt bidrag kan komma att publiceras publikt (såsom vid vetenskapliga undersökningar av samlingarna, publicering av samlingarna i böcker, tidskrifter, utställningskataloger, läromedel, utställningar och digitala bearbetningar i multimediaproduktioner och/eller för internetpublikationer i museets regi.)

Obs. I vissa fall då ditt bidrag innehåller personuppgifter kommer inte bidraget att publiceras och därmed inte synas publikt. Anledningen till detta är den nya dataskyddsförordningen (GDPR) som påverkar hur personuppgifter behandlas. Ditt bidrag kommer arkiveras och i framtiden publiceras om en lagändring träder i kraft.

Om jag valt att vara anonym vid all publik publicering av materialet så publiceras aldrig mitt namn, eller andra personuppgifter, som skulle kunna röja min identitet publikt.