Här får du tillgång till mer än 94 000 objekt som vi hittills registrerat och digitaliserat ur Västerbottens museums samlingar – och nya läggs ut successivt. Du kan titta i enskilda samlingar eller söka fritt utifrån dina egna önskemål.

Genom vår nya kommentarsfunktion ger vi möjlighet – för dig som har kunskap om namn på personer, berättelser om platser, beskrivning av hur föremål har använts eller har andra minnen och berättelser – att lämna information till ett enskilt objekt.

Vill du istället skänka ett föremål, fotografi eller handling till Västerbottens museums samlingar? Kontakta info@vbm.se

17 071 objekt
4 objekt
50 589 objekt
1 objekt
1 objekt