Maja Beskows samling

Omslagsbild

Titel

Maja Beskows samling

Beskrivning

Nanna Maria (Maja) Kristina Beskow (1877-1964). Född 1877 i Öregrund, uppvuxen i Öregrund och Stockholm. Utbildad teckningslärarinna vid Tekniska skolan i Stockholm med examen våren 1900. Hösten 1900 fick Maja Beskow ett vikariat som teckningslärarinna vid Umeå högre allmänna läroverk, en tjänst som blev permanent 1903. Maja Beskow var skolans första kvinnliga lärare och p.g.a. att statliga tjänster inte var tillgängliga för kvinnor vid den här tiden tvingades Beskow söka dispens hos Kungl. Maj:t för att få den ordinarie tjänsten. Det kom att dröja ytterligare två decennier innan Maja Beskow fick en kvinnlig lärarkollega vid skolan. Beskow gick i pension 1937 och lämnade avtryck hos både elever och kollegor vid skolan. Med stor yrkeskunnighet och ett genuint engagemang lyckades hon vinna respekt och förtroende. Kontakten med läroverket och många av eleverna behöll Beskow livet ut.
Beskow var dessutom en skicklig akvarellist och en hängiven amatörfotograf.

Museikod

Vbm

Bild byline

Foto: Maja Beskow/ Västerbottens museum

Upphovsrättsinnehavare

© Västerbottens museum

Diarienummer

Verifikat 398/64

Förvärvsdatum

1964-03-06

Förvärvsort

Umeå
Objekttyp:

Bidra med mer information – berätta!

Om du har foto, video, ljudinspelning, föremål eller något annat som du vill dela med dig av, skriv gärna några rader om det. Så kontaktar vi dig!

För att kommentera, måste du läsa och samtycka till Användarvillkor.