Skida

Titel

Skida

Museikod

Vbm

Bildnr / samlingsnr / inventarienr

21340

Littera / subnummer

2

Samhör med

Vbm 21340_3

Tidigare samling

Vbm B 1340

Realnummer 1

172

Anmärkning

Detta fragment utgör delen framför remhålet.

Jordfynd av tre skidfragment från samma skida vid traktorplöjning av en äng gjord hösten 1930 av Alvar Forsgren, Överboda på Konrad Hanssons gård i Hössjö, 20 km väster om Umeå. Fyndet låg på ett djup av 15-20 cm under ytan i tidigare ej plöjd jord i en torrlagd sjö som dikats ut ca 1878.

Beskrivning:
Tre skidfragment av tall från samma skida. Skidan har troligen varit baktung. De två kortare fragmenten (fragment 1-2, del av spetsen och av delen framför remhålet) kan passas ihop och har en sammanlagd längd av 1025 mm. Brottet mellan dem verkar ha varit orsakat av plogen vid uppplöjningen av ängen i samband med fyndet medan vid remhålet verkar vara äldre. Den spetsiga delen (fragment 3) som utgör skidans bakända har en längd på 645 mm. Brottytan är ny. Delen som utgör fotsteget på skidan framför fragment 3 saknas. Den har troligen varit ca 500 mm lång. Skidan har en största bredd på 110 mm och den avsmalnar något mot bakänden.
Ovansidan är plan närmast fotsteget. Fotsteget uttäljt i trät så att det är något indraget. Under fotsteget går ett horisontellt avlångt remhål för bindningen. Fotstegets bredd är 70 mm.
Mot framändan och bakändan på skidans ovansida går en ås ca 20 mm bred som gradvis avtar i höjd när den närmars sig ändarna. Ovansidan av skidan är dekorerad med tre dubbla linjer (cavetto) på varje sida. Linjerna fortsätter längs skidan parallellt med skidans kanter. En dubbellinje närmast kanten och de andra två närmare skidans mitt. Linjerna gör ett uppehåll vid fotsteget. De två inre dubbellinjerna korsar varandra vid bakspetsen. I romboiden som som bildas vid korsningen är skuret ett korsartat bomärke vars mittpunkt befinner sig 90 mm från skidans bakspets.
Skidans undersida har en tvärt utskuren grund skåra ca 40 mm och som sträcker sig i skidans fulla längd till bakänden. Undersidans ytterkanter är rundade.

Datering:
Pollenprover tagna av Arthur Zettersten kan inte ge en exakt datering men tyder på att skidan är förhållandevis ny och kan vara från någon tidpunkt efter år 1500 och framåt.

Litteratur:
Finds of skis from prehistoric time in Swedish bogs and marshes, Stockholm 1941, s 124-126, fig 83 p 125, plate IX:1

"No. 24 Hössjö, Umeå rural parish, Västerbotten...
Earth find of 3 fragments, all from the same ski...
The find was made in the Autumn of 1930 by Alvar Forsgren, Överboda, during ploughing with tractor in the meadow ground belonging to the farmer Konrad Hansson in Hössjö village, about 20 km west of Umeå. The find lay at a depth of 15-20 cm below the surface, in formerly virgin soil in a drained lake, which had been ditched out about 1878.
The ski is of pine.
The two shorter fragments (part of the tip and the part in front of the mortise hole) can be fitted together, and have a total length of 102.5 cm. The break between them seems to have been done by the plough, whereas the break at the mortise hole is old. The pointed bit of the find, which forms the back end of the ski, has a length of 65,4 cm. The surface of teh break is new. The piece forming the foot rest in front of the back end is missing. It must have been about 50 cm long. The ski, which has its greatest breadth (11 cm) in the middle narrows somewhat towards the back end.
The over side is plane nearest the foot space, but has a low ridge towards the front and back ends. The foot space is somewhat inset and made from scooping out the wood. It tails off gradually towards the back and front ends, and is pierced underneath by an oblong perpendicular hole for the binding.
Breadth of the foot space: 7 cm.
There is a bulge about 2 cm broad between the foot space and the edge of the ski, which gradually disappears towards the tip and back end of the ski. The over side is decorated with 3 double moulding lines (cavetto) on each side. These continue along the side of the ski parallel with the sides, one double line quite near to them, and the other two nearer the centre of the ski, and interrupted by the foot space. The two inner double lines cross each other at the back end. In the rhomboid thus made a cross like a private mark has been scratched, whose middle point lies 9 cm form the back end of the ski.
The under side has a shallow groove, 4 cm broad, which is cut downwards at right angles and runs at full length right to the back end. The outer edges of the under side are rounded.
The ski when whole was probably back-heavy...
Indubitably, therefore, the age of the find is quite low. The pollen zones are so vague here, however, that the ski could be dated at almost any time from 1500 A.D. onwards."
(Finds of skis from prehistoric time in Swedish bogs and marshes, Stockholm 1941, s 124-126)

Negativnummer

DF 21340_2

Sakord

Specialbenämning

Hössjöskidan Skidfragment

Klassifikation 1

Jordfynd

Klassifikation 2

Skidor

Antal

1

Material 1

Trä

Material 2

Furu

Längd (mm)

560

Bredd (mm)

110

Tjocklek (mm)

30

Teknik 1

Täljt

Arkeologisk ålder 1

Nyare tid

Fyndplats - Fyndomständighet

Lösfynd

Tillverkning - Land

Sverige

Tillverkning - Län

Västerbotten

Tillverkning - Kommun

Umeå

Tillverkning - Socken

Umeå

Tillverkning - Ort

Hössjö

Källhänvisning

“Skida,” Västerbottens museum, hämtad 26 januari 2022, https://samlingar.vbm.se/items/show/28226.

Bidra med mer information – berätta!

Om du har foto, video, ljudinspelning, föremål eller något annat som du vill dela med dig av, skriv gärna några rader om det. Så kontaktar vi dig!

För att kommentera, måste du läsa och samtycka till Användarvillkor.